Zaštita crvenih vjeverica u Hrvatskoj

Vjeverica je mali glodavac koji se često može vidjeti u našim parkovima i šumama. Iako se čini da je broj vjeverica u stalnom porastu, istina je da su ove životinje ugrožene i zakonom zaštićene u Hrvatskoj.


U Republici Hrvatskoj, vjeverica je uvrštena u Crvenu knjigu sisavaca, što ukazuje na to da je ugrožena vrsta koja zahtijeva posebnu zaštitu. Vjeverice su također zakonom zaštićene prema Zakonu o zaštiti prirode, čiji je cilj očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti.


Prema ovom zakonu, vjeverice su zaštićene u smislu zabrane njihovog lova i uništavanja. Zakon također zabranjuje uznemiravanje i narušavanje staništa ovih životinja. To znači da su sva djela koja mogu ugroziti opstanak vjeverica i njihovo prirodno okruženje zakonom zabranjena.


Uz to, postoji i poseban zakon koji se bavi zaštitom divljih životinja – Zakon o lovstvu. Ovaj zakon propisuje načine na koje se može loviti određene vrste divljih životinja, uključujući vjeverice. Zakon zabranjuje lov na vjeverice, osim u slučajevima kada se odobri posebna dozvola za lov iz razloga kontrole populacije.


Zakoni koji štite vjeverice i druge divlje životinje važan su korak u očuvanju prirodnih vrijednosti Hrvatske. Međutim, njihova primjena često predstavlja izazov. Potrebno je educirati javnost o važnosti zaštite vjeverica i drugih divljih životinja, te osigurati učinkovitu provedbu zakona.


U konačnici, svi smo odgovorni za očuvanje prirodnih vrijednosti, uključujući i zaštitu vjeverica. Ove šarmantne i radoznale životinje zaslužuju našu pažnju i brigu kako bismo osigurali njihov dugotrajni opstanak i sačuvali prirodno bogatstvo koje nas okružuje.


Zaštita crvene vjeverice Sciurus Vulgaris:


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_05_31_607.html


Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05).


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/129014.htm – dodatak III


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_7_157.html


Ove zakonske mjere usmjerene su na očuvanje i zaštitu crvenih vjeverica, čija su staništa ugrožena raznim ljudskim aktivnostima poput siječe šuma, gradnje i poljoprivrede. Zaštita crvenih vjeverica važna je kako bi se očuvale ove važne vrste i održalo ravnotežu u ekosustavima u kojima obitavaju.


S obzirom na to da se crvene vjeverice smatraju ranjivom vrstom, važno je poštivati zakonske propise i pružiti im zaštitu koju zaslužuju kako bi se osiguralo njihovo preživljavanje i očuvanje.

DODATNI LINKOVI

Harmonija

Parentium Media

Izjava o ograničenoj odgovornosti

Izjava o privatnosti

Izjava o sigurnosti

O NAMA

CENTAR ZDRAVLJA HARMONIJA

Udruga za zaštitu zdravlja, okoliša i crvenih vjeverica

POREČ

Djelujemo od 2006.godine.

www.nebeska-harmonija.hr

animal.nature.relax@gmail.com

© Centar Zdravlja Harmonija 2006-2023

NAPOMENA: Sve informacije na stranici su edukativnog karaktera, za specifične potrebe vjeverica kontaktirajte veterinara i centre za zaštitu divljih životinja.

95% fotografija autori su Conny & Dražen, ostalo su Graziella Mureta i Geert Weggen te licencirane fotografije sa Pixabay i Shutterstock.